De OPMO maakt opnames efficiënt

De OPMO is een app die te gebruiken is op een PDA, meer specifiek een tablet die een directe koppeling heeft met het Prijzenboek. Met deze OPMO kunnen vastgoedverhuurders, aannemers en verhuurmakelaars de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden opnemen als opdrachtformulier per e-mail versturen naar de gewenst ontvanger, voor de benodigde goedkeuring en facturatie.

Ook kan inzichtelijk gemaakt worden welke taken voor rekening huurder uitgevoerd moeten worden. Met de OPMO wordt zowel aan de opdrachtgevers- als aannemerszijde, de administratieve rompslomp fors teruggebracht. Ook bestaat de mogelijkheid om foto’s van de te repareren onderdelen toe te voegen.

Andere mogelijkheden van de applicatie zijn:

  • Templates maken van veel voorkomende taken
  • Taken uit- en aanzetten
  • Formulieren maken met klachten en meldingen en die
    geautomatiseerd doorsturen naar aannemers
  • Inzage in opnameformulieren inclusief foto’s per taak, opmerkingen en startus
  • Opnameformulieren omzetten naar opleveringsformulieren en inspecteurs koppelen