Prijzenboek voor
dagelijks onderhoud

Om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de beheersbaarheid van kosten voor onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad is het online Prijzenboek ontwikkeld. Dit “boek” is een zo volledig mogelijke beschrijving van gangbare onderhoudsactiviteiten met de bijbehorende, actuele prijzen en normen voor de uitvoering.

 • Webbased / in the cloud
 • 24 / 7 bereikbaar
 • Marktconforme pricing
 • Up tot date
 • Contractstuk
 • Bewezen resultaat

In het basis Prijzenboek van Vestwal zijn de meest voorkomende onderhoudsactiviteiten in de vorm van ongeveer 3.000 recepten opgenomen, met de door Vestwal bepaalde gemiddelde kortingspercentage, uurlonen, opslagen e.d. . Dit gehele set van recepten kan gebruikt worden maar kan ook vastgoedverhuurder specifiek gemaakt worden door aanpassingen van de volgend onderdelen:

 • Keuze merken
 • Opslagen materialen
 • Uurlonen
 • Kortingspercentages
 • Uit- en aan zetten van relevante recepten

De keuzes die gemaakt worden van merken en producten zijn bepalend voor wat de aannemer de vastgoedbeheerder kan aanbieden c.q. waarop de werkzaamheden afgerekend kunnen worden.

Het Prijzenboek wordt door corporaties en andere vastgoedbeheerders gebruikt voor onder meer:

 • De contractvorming met aannemers waarbij het prijzenboek het
  contractstuk vormt met de daarin vastgestelde normen en prijzen
 • Als interne kosten- en nacalculatie van de eigen onderhoudsafdeling(en)
 • Als toetsingsinstrument voor de uitgevoerde werkzaamheden
 • Als instrument voor de financiele toetsing van een voorgenomen investering

Door het gebruik van het Prijzenboek door corporaties
in het gehele land heeft Vestwal een diep inzicht in de
gehanteerde tarieven en normeringen.

Tenminste 1x per jaar vind er een totale revisie plaatst van de gehanteerde prijzen en uurnormen in het prijzenboek. Vestwal onderzoekt dan de materiaal prijzen in de markt bij producenten/leveranciers en benchmarken de materiaalprijzen bij de verschillende corporaties. Begin april verschijnt de jaarlijkse up date.

Het Prijzenboek is geen kant- en klaar calculatieprogramma maar werkt door het toe te passen bij een relevante hoeveelheid vastgoed